Czy warto sprzedać szkodę?

Rozmowa z Wojciechem Moraczewskim – członkiem zarządu Automobilis Sp. z o.o. w Lublinie, która zajmuje się odkupem wierzytelności wobec towarzystw ubezpieczeniowych.

Co to jest sprzedaż szkody i czy jest to zgodne z prawem?

Sprzedaż szkody jest pojęciem potocznym stosowanym w praktyce. Właściwie chodzi o zbycie wierzytelności, która może przysługiwać osobie poszkodowanej wobec towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu czynu niedozwolonego. Podstawą sprzedaży szkody jest umowa cesji wierzytelności, która uregulowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego. Takie rozwiązanie jest więc bezpieczne i w pełni zgodne z prawem. Należy pamiętać, że zbyciu podlegają tylko wierzytelności o charakterze majątkowym. Nie można więc przenieść szkody na osobie np. zadośćuczynienia za krzywdę.

Jakiego rodzaju skody najczęściej występują w praktyce?

Zdecydowanie najwięcej jest szkód dotyczących samochodów i innych pojazdów poruszających się po naszych drogach. Rośnie liczba pojazdów, a tym samym jest coraz więcej zdarzeń, w których pojazd ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wypłacone odszkodowanie często nie stanowi kwoty pozwalającej na naprawę pojazdu, stąd też poszkodowani szukają możliwości uzyskania pełnej rekompensaty. Rzadziej, ale jednak są też i tacy klienci, którzy zgłaszają się do nas w sprawach szkód zaistniałych w budynkach i mieszkaniach. Są to szkody powstałe przykładowo na skutek zalania, pożaru bądź huraganu. Inną kategorią, która występuje również to szkody rolne powstające w uprawach rolnych bądź w zakresie maszyn czy urządzeń rolniczych.

Współpracujemy z rzeczoznawcami ze wszystkich dziedzin, dlatego jesteśmy przygotowani do weryfikacji praktycznie każdej szkody majątkowej.

W jaki sposób poszkodowany może zbyć swoją szkodę?

Zaniżanie odszkodowań jest niestety nagminne. Dlatego warto każdą kwotę otrzymanego odszkodowania zweryfikować – nawet choćby wydawałoby się nam, że jest ona prawidłowa. Przeciętny człowiek nie dysponuje przecież kwalifikacjami i wiedzą, które pozwalałyby mu przeliczyć szkodę. Dlatego też warto zlecić takiej firmie jak Automobilis analizę szkody, która jest bezpłatna i niezobowiązująca. Posiadamy w swoim gronie doświadczonych rzeczoznawców, którzy mogą rzetelnie przeliczyć każdą szkodę.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy sprzedaży szkody?

Podstawą sprzedaży szkody – tak jak już wcześniej nadmieniłem – jest umowa cesji wierzytelności. Podpisuje się ją w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Umowa jest napisana prostym i zrozumiałym językiem, a także nie zawiera żadnych niedozwolonych klauzul. Stanowi ona podstawę do wypłaty poszkodowanemu jako sprzedającemu wierzytelność umówionej kwoty.

Jakie korzyści zyskuje Sprzedający szkodę?

Zasadnicza korzyść ma charakter finansowy. Poszkodowany po zawarciu umowy cesji otrzymuje od nas ustaloną płatność w wybranej przez siebie

formie. Może to być nie tylko przelew bankowy, ale również gotówka. Nasz klient nie ponosi przy tym żadnych kosztów i co najważniejsze – nie musi prowadzić dalszego sporu z ubezpieczycielem i oczekiwać na rozstrzygnięcie, o którym ostatecznie decyduje sąd. Cały ciężar sprawy po przejęciu wierzytelności spada więc na naszą firmę.

Czy kwota otrzymana przez sprzedającego szkodę jest opodatkowana?

Tak, ale podatek ten jest opłacany przez Automobilis. Klient nie ponosi więc żadnych kosztów podatkowych. Po zakończeniu roku Automobilis przesyła klientowi informację o uiszczonym podatku.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o