Odstąpienie od umowy kredytu

Czy konsument może odstąpić od umowy kredytu i w jakim terminie?

Odstąpienie od umowy kredytu jest jednym z kluczowych uprawnień, które przysługują konsumentom. Podstawą prawną takiego uprawnienia jest art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to jednak, że odstąpić od umowy kredytu można w każdym czasie. Z prawa tego można bowiem co do zasady skorzystać tylko w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy kredytodawca nie dopełni wszystkich obowiązków w zakresie treści umowy kredytu wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim np. nie określi wysokości wszystkich kosztów pozaodsetkowych kredytu lub nie wskaże rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w prawidłowej wysokości. Wówczas konsument może odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 od dnia uzupełnienia przez kredytodawcę wszystkich uchybień tzn. doręczenia konsumentowi informacji o wszystkich wymaganych elementach umowy kredytu.

Dla zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest, że konsument wyśle listownie w ostatnim dopuszczalnym dniu oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu.

Jaki jest skutek odstąpienia od umowy kredytu?

Skutkiem odstąpienia od umowy kredytu jest to, że strony muszą zwrócić to co sobie wzajemnie świadczyły. W praktyce oznacza to, że konsument musi zwrócić kredytodawcy kwotę otrzymanego kredytu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu.

Odstąpienie od umowy kredytu wywołuje również skutek względem usług dodatkowych związanych z umową kredytu np. względem umowy ubezpieczenia.

Czy konsument ponosi jakieś koszty w związku z odstąpieniem od umowy kredytu?

Zasadniczo konsument nie może być obciążony jakimikolwiek kosztami w związku z odstąpieniem od umowy kredytu. Wraz z kwotą kredytu musi jednak zwrócić odsetki za okres od dnia otrzymania kwoty kredytu do dnia jego zwrotu.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o