Pozew o odszkodowanie z ubezpieczenia OC – jaki wybrać sąd?

Gdy odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela jest zaniżone – wielu poszkodowanych zaczyna rozważać złożenie pozwu i wystąpienie na drogę postępowania sądowego.  Jest to w zasadzie jedyna możliwość, aby uzyskać kwotę odszkodowania, która będzie satysfakcjonująca i faktycznie rekompensująca doznaną szkodę.

 

Pamiętać należy, że w takiej sytuacji nie możemy sobie dowolnie wybrać sądu, do którego skierujemy pozew. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zastrzega w art. 34a ust. 1, że sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego, albo właściwy dla miejsca zdarzenia powodującego szkodę.

Przykład:

Jeśli poszkodowany zamieszkuje w Lublinie, zaś szkoda (zdarzenie) miała miejsce w Zamościu, to poszkodowany wedle swojego wyboru może skierować pozew albo do Sądu w Lublinie albo do Sądu w Zamościu.

Właściwość rzeczowa

Oprócz właściwości miejscowej Sądu – poszkodowany musi również zwrócić uwagę na właściwość rzeczową, która jest uwarunkowana wysokością roszczenia poszkodowanego. I tak jeśli roszczenie to jest kwocie do 75 tys. złotych, to właściwym będzie Sąd Rejonowy, wniesienie pozwu z żądaniem zapłaty powyżej kwoty 75 tys. zł skutkować będzie już właściwością Sądu Okręgowego.

Obecnie poszkodowany, który chce skierować sprawę o odszkodowanie do sądu nie ma już możliwości wyboru sądu właściwego dla siedziby ubezpieczyciela np. takim sądem w przypadku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. mógłby być sąd warszawski lub ewentualnie sąd właściwy dla siedziby oddziału danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o