Rynek wierzytelności odszkodowawczych.

Branża obrotu wierzytelnościami w ostatnich latach dynamicznie rozwijała się. Dotyczy to głównie wierzytelności masowych pochodzących od banków i firm pożyczkowych.

Problemy finansowe konsumentów i związane z tym coraz wyższe ryzyko nieściągalności długów spowodowały jednak wśród firm windykacyjnych konieczność urealnienia wyceny nabywanych portfeli wierzytelności.

Inaczej jest w przypadku rynku wierzytelności odszkodowawczych, który przeżywa prawdziwy rozkwit i bazuje na wierzytelnościach przysługujących wobec pewnych płatników, czyli towarzystw ubezpieczeniowych. Schemat jest stosunkowo prosty, ale wymagający wiedzy specjalistycznej ze strony rzeczoznawców i doświadczonych prawników. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę majątkową, ale w zaniżonej wysokości. Poszkodowany może w takiej sytuacji zwrócić się do specjalistycznej firmy, która wycenia rzeczywistą wartość szkody i sprzedać jej w drodze cesji – prawa do odszkodowania w pełnej wysokości. Korzyść dla osoby poszkodowanej jest oczywista – otrzymuje bowiem zapłatę bez oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe i nie ponosi przy tym żadnych kosztów np. sądowych. Podmiot, który nabywa wierzytelność – dochodzi roszczeń z niej wynikających już w swoim imieniu. Jednym z liderów w branży wierzytelności odszkodowawczych jest Automobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Od kilku lat systematycznie buduje ona swoją pozycję na rynku szkód majątkowych. Posiada zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców m.in. z zakresu motoryzacji i radców prawnych, którzy odpowiadają za proces dochodzenia roszczeń w stosunku do ubezpieczycieli. „Koncentrujemy swoją działalność wyłącznie na wierzytelnościach wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Taka praktyka gwarantuje nam bowiem bezpieczeństwo przyjętego modelu biznesowego w tym znaczeniu, że po wygraniu procesu sądowego – jesteśmy spokojni o wynik egzekucji roszczeń” – mówi Wojciech Moraczewski – członek zarządu Automobilis.

Wierzytelności odszkodowawcze wynikają na ogół ze zdarzeń drogowych, w których uszkodzeniu ulega samochód lub inny pojazd. Ale nie tylko. Coraz więcej pojawia się też wierzytelności wywodzących się ze szkód mieszkaniowych, budynkowych czy też szkód rolnych. Tylko takie wierzytelności można przenieść w drodze cesji. Jest również ważne, że termin przedawnienia dla wierzytelności odszkodowawczych w mieniu wynosi 3 lata. Stąd też wniosek, że jeśli chcemy sprzedać taką wierzytelność, to możemy odszukać dokumenty dotyczące szkody, która miała miejsce nawet kilka lat wstecz. Wśród klientów firm skupujących wierzytelności odszkodowawcze dominują konsumenci, choć zdarzają się również przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci, którzy prowadzą działalność transportową, kurierską lub posiadają własną flotę samochodów.

Rynek wierzytelności odszkodowawczych tak dynamicznie rozwija się z kilku powodów. Po pierwsze liczba samochodów na naszych drogach zwiększa się, a co za tym idzie rośnie liczba kolizji i wypadków z ich udziałem. Po drugie ubezpieczyciele wciąż wyceniają szkody niezgodnie z oczekiwaniami osób poszkodowanych, czyli w praktyce wyliczenia szkód w treści kosztorysów są zaniżane. Wreszcie – wzrasta świadomość prawna konsumentów, którzy działając w swoim interesie coraz częściej decydują się sprzedać wierzytelność wynikającą ze szkody.

Corocznie odnotowujemy skokowy wzrost pozyskiwanych wierzytelności, co oczywiście przekłada się na coraz wyższe przychody i zyski spółki” – stwierdza Grzegorz Lis – prezes zarządu Automobilis.

Branża obrotu wierzytelności odszkodowawczych staje się więc coraz bardziej realną alternatywą dla rynku wierzytelności masowych. Interes osób poszkodowanych doznających szkód w rozmaitych zdarzeniach losowych zawsze będzie pozostawał w konflikcie z interesem ekonomicznym towarzystw ubezpieczeniowych. Otwiera to przestrzeń gospodarczą i możliwości rozwoju dla takich firm jak wspomniana wyżej spółka Automobilis.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o