Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – stosownie do art. 491² ust.3 Prawa upadłościowego – składa się w formie pisemnej na urzędowym formularzu. Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej określa akt wykonawczy Ministra Sprawiedliwości, którym obecnie obowiązującym jest rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2015 r. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na naszej stronie (link).

Skoro wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na obowiązującym formularzu, to nawet jeśli zachowana zostanie forma pisemna, ale bez wykorzystania formularza, to sąd wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków i złożenia wniosku na formularzu w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie tygodniowego terminu, sąd dokona zwrotu wniosku.

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o