Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie w kwocie 30 zł. Oczywiście można wnioskować o zwolnienie z tego kosztu, choć kwota ta jest dość symboliczna, a zatem jej uiszczenie nie powinno nastręczać poważniejszych trudności. Gdyby jednak rzeczywiście danej osoby nie byłoby stać na pokrycie tej opłaty, to wniosek o zwolnienie składa się na urzędowym formularzu, którego wzór moża pobrać z naszej strony [link].

Dodaj komentarz

  Obserwuj  
Powiadom o