Organy ochrony prawnej konsumentów

Organy Ochrony Prawnej Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
www.uokik.gov.pl

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87
02-950 Warszawa
www.rf.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al.Solidarności 77
00-090 Warszawa
www.rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
www.rpp.gov.pl