Całkowita kwota kredytu – jak ją rozumieć i jakie korzyści uzyskam w razie błędnego wskazania całkowitej kwoty kredytu?

Całkowita kwota kredytu to jeden z najważniejszych elementów, jakie powinny znajdować się w każdej umowie kredytu konsumenckiego. I to bez względu na to, czy mamy do czynienia z kredytem udzielonym przez bank czy też z pożyczką udzieloną przez instytucję pożyczkową.

Ustawa definicja całkowitej kwoty kredytu znajduje się w art. 5 pkt 7 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem – całkowita kwota kredytu to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Definicja ta dla człowieka nie posiadającego wiedzy prawniczej lub znajomości rynku pożyczkowego – może okazać się trudna do zrozumienia. Jak więc najprościej wytłumaczyć, czym jest całkowita kwota kredytu? Najprościej rzecz ujmując, jest to kwota, która faktycznie trafia do nas na skutek zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

Skoro całkowita kwota kredytu obejmuje jedynie te środki, które trafiają do naszej dyspozycji, to nie może ona obejmować kosztów kredytu, które zostały skredytowane. Dlatego tak ważne jest odróżnienie całkowitej kwoty kredytu od innych pojęć i zrozumienie, że na ogół nie jest to kwota, od której liczone będą odsetki i która będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami. W praktyce bowiem każda umowa kredytu zobowiązuje nas do zapłacenia innych kosztów poza odsetkami np. prowizji za udzielenie kredytu. Praktykuje się również sposób, według którego prowizji nie płacimy z własnej kieszeni, ale kredytodawca udziela nam kredytu, który w części będzie przeznaczony na zapłatę np. prowizji. Jest to rozwiązanie, które może wzbudzać kontrowersje i wątpliwości co do jego zasadności, bo nie dość, że instytucja kredytowa zarobi na prowizji, to dodatkowo jeszcze pobierze od tej prowizji (a ściślej mówiąc od części kredytu przeznaczonej na zapłatę prowizji) odsetki.

Skutki błędnego wskazania całkowitej kwoty kredytu przez kredytodawcę

Należyte wskazanie całkowitej kwoty kredytu ma doniosłe skutki, ponieważ może decydować o skorzystaniu przez kredytobiorcę z sankcji tzw. kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim). Oznacza, to w razie braku lub niepoprawnego wskazania całkowitej kwoty kredytu – kredytobiorca po złożeniu kredytodawcy oświadczenia – będzie spłacał kredyt bez odsetek i bez innych pozaodsetkowych kosztów. Jeśli zaś je już poniósł – będzie mógł je odzyskać. Pamiętać należy jednak, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa do tzw. kredytu darmowego – można złożyć nie później niż w ciągu jednego roku od dnia wykonania umowy kredytu, czyli w praktyce od dnia jego jego spłaty.

Warto każdą umowę kredytu konsumenckiego sprawdzić, czy całkowita kwota kredytu została w należyty sposób opisana. Przykładowy błąd, którego w tym zakresie dopuszczały się instytucje kredytowe i pożyczkowe – to uwzględnienie w całkowitej kwocie kredytu prowizji za udzielenie kredytu czy też innych kosztów, które były kredytowane.

Jeśli spłacasz nadal kredyt lub spłaciłeś go nie dawniej niż jeden rok temu, sprawdź swoją umowę – możesz bowiem wiele zyskać. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać – skontaktuj się z nami.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top