Czy dopuszczalne jest pobieranie od konsumenta opłat przed zawarciem umowy kredytu?

W przeszłości – na polskim rynku kredytowym – funkcjonowały firmy, które w sposób nieuczciwy pobierały przed zawarciem umowy kredytu opłaty bez faktycznego zamiaru udzielenia kredytu. Wykorzystywały one naiwność osób, które gotowe były uiszczać często wręcz wysokie opłaty, aby uzyskać upragnioną pożyczkę. Proceder ten – choć już zapewne w mniej zorganizowanym stopniu – można zaobserwować nadal w internecie, gdzie niektóre osoby oferują najczęściej tzw. prywatne pożyczki, ale dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty.

Czy obowiązujące obecnie przepisy dopuszczają w ogóle możliwość pobierania przed udzieleniem pożyczki (tj. przed zawarciem umowy) określonych opłat? W gruncie rzeczy żaden z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim nie udziela bezpośredniej odpowiedzi na takie pytanie. A skoro tak, to uznać należy, że kredytodawca może przed zawarciem umowy kredytowej przyjmować opłaty od przyszłego kredytobiorcy np. opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Za takim twierdzeniem przemawia również art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim, którego treść brzmi następująco:

„Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie”.

Rozwiązanie przyjęte w art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim ma właśnie przeciwdziałać nieuczciwym czy oszukańczym praktykom firm, które pobierałyby od konsumentów opłaty przed zawarciem umowy kredytu. Lecz do zawarcia takiej umowy jednak nie dochodziłoby – niezależnie od przyczyny.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązek zwrotu opłat pobranych przed zawarciem umowy następuje nie tylko wówczas, gdy do zawarcia umowy nie doszło, ale również, gdy kwota kredytu nie została wypłacona w terminie określonym w umowie. Jeśli więc przykładowo umowa kredytu określała trzydniowy termin na wypłatę środków pieniężnych, zaś wypłata ta nastąpiła czwartego dnia, to w takiej sytuacji wszystkie opłaty uiszczone przed zawarciem umowy kredytu także muszą zostać zwrócone konsumentowi.

Podsumowując – firmy pożyczkową mogą pobierać od konsumentów opłaty przed zawarciem umowy kredytu. Oczywiście muszą mieć one pewne uzasadnienie np. opłata rekompensująca koszty rozpatrzenia wniosku kredytowego. Ponadto każda taka opłata musi być uwzględniona w całkowitym koszcie kredytu opisanym w umowie kredytu. W praktyce należy zauważyć, że firmy pożyczkowe rzadko korzystają z uprawnienia do pobierania od konsumentów opłat przed zawarciem umowy kredytu. Gdyby jednak tak się stało, to warto zachować czujność i przed dokonaniem wpłaty – sprawdzić wiarygodność firmy, na rzecz której mamy uiścić żądaną opłatę. W szczególności, czy firma taka znajduje się w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top