Konsument poszkodowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Szkoda osobowa

Przyjęło się twierdzenie, że ze szkodą osobową mamy do czynienia w przypadku, gdy osoba poszkodowana odniesie uszczerbek na zdrowiu. Może to być następstwem wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy też wypadku na oblodzonej nawierzchni chodnika, chociaż i tak nie jest to wyczerpujący katalog możliwych do przewidzenia sytuacji. W wielu przypadkach odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić osoba trzecia, do której należy kierować roszczenia odszkodowawcze. Osoba trzecia może być również objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC, które najczęściej w występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych), co pozwala z kolei dochodzić odszkodowania bezpośrednio do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.  

Jakich roszczeń można przykładowo dochodzić z tytułu szkody osobowej? 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji itd. 
  • odszkodowanie za utracone zarobki
  • renta powypadkowa
  • zadośćuczynienie za krzywdę i odszkodowanie za szkodę majątkową z tytułu śmierci osoby bliskiej

Szkoda rzeczowa

Jak sama nazwa wskazuje, szkoda rzeczowa obejmuje przypadki, gdy następuje uszkodzenie czy też utrata danego przedmiotu np. samochodu. Takie sytuacje w praktyce występują najczęściej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wtedy też w zależności od danej sytuacji – można dochodzić roszczeń z polisy OC osoby, która spowodowała wypadek lub z własnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu Auto-Casco (tzw. AC).  

W ramach szkody rzeczowej z tytułu wypadku samochodowego można dochodzić roszczeń w zakresie: 

  • odszkodowanie za uszkodzony samochód celem jego naprawy (w przypadku szkody częściowej) lub celem zrekompensowania wartości samochodu (w przypadku szkody całkowitej)
  • odszkodowanie celem pokrycia kosztów z tytułu najmu samochodu zastępczego 
  • odszkodowanie obejmujące koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu

Polisolokaty

Polisolokaty, które były sprzedawane swego czasu na wielką skalę przez towarzystwa ubezpieczeniowe – stanowiły szczególny produkt, który miał łączyć w sobie cechy ubezpieczenia i lokaty kapitału. Umowy stosowane w tym zakresie były często bardzo niekorzystne dla konsumentów i obciążone niedozwolonymi postanowieniami. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że w razie rezygnacji przez konsumenta z polisolokaty, towarzystwa ubezpieczeniowe stosowały niekorzystną metodę rozliczenia uwzględniającą m.in. obowiązek uiszczenia opłaty likwidacyjnej. Mając to na względzie – osoby posiadające polisolokaty mogą dochodzić zwrotu wszystkich opłat, które ponosiły na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego i to za cały okres trwania polisolokaty 

Publikacje i aktualności

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »
Scroll to Top