Konsument poszkodowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Szkoda osobowa

Przyjęło się twierdzenie, że ze szkodą osobową mamy do czynienia w przypadku, gdy osoba poszkodowana odniesie uszczerbek na zdrowiu. Może to być następstwem wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy też wypadku na oblodzonej nawierzchni chodnika, chociaż i tak nie jest to wyczerpujący katalog możliwych do przewidzenia sytuacji. W wielu przypadkach odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić osoba trzecia, do której należy kierować roszczenia odszkodowawcze. Osoba trzecia może być również objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC, które najczęściej w występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych), co pozwala z kolei dochodzić odszkodowania bezpośrednio do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.  

Jakich roszczeń można przykładowo dochodzić z tytułu szkody osobowej? 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji itd. 
  • odszkodowanie za utracone zarobki
  • renta powypadkowa
  • zadośćuczynienie za krzywdę i odszkodowanie za szkodę majątkową z tytułu śmierci osoby bliskiej

Szkoda rzeczowa

Jak sama nazwa wskazuje, szkoda rzeczowa obejmuje przypadki, gdy następuje uszkodzenie czy też utrata danego przedmiotu np. samochodu. Takie sytuacje w praktyce występują najczęściej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wtedy też w zależności od danej sytuacji – można dochodzić roszczeń z polisy OC osoby, która spowodowała wypadek lub z własnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu Auto-Casco (tzw. AC).  

W ramach szkody rzeczowej z tytułu wypadku samochodowego można dochodzić roszczeń w zakresie: 

  • odszkodowanie za uszkodzony samochód celem jego naprawy (w przypadku szkody częściowej) lub celem zrekompensowania wartości samochodu (w przypadku szkody całkowitej)
  • odszkodowanie celem pokrycia kosztów z tytułu najmu samochodu zastępczego 
  • odszkodowanie obejmujące koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu

Polisolokaty

Polisolokaty, które były sprzedawane swego czasu na wielką skalę przez towarzystwa ubezpieczeniowe – stanowiły szczególny produkt, który miał łączyć w sobie cechy ubezpieczenia i lokaty kapitału. Umowy stosowane w tym zakresie były często bardzo niekorzystne dla konsumentów i obciążone niedozwolonymi postanowieniami. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że w razie rezygnacji przez konsumenta z polisolokaty, towarzystwa ubezpieczeniowe stosowały niekorzystną metodę rozliczenia uwzględniającą m.in. obowiązek uiszczenia opłaty likwidacyjnej. Mając to na względzie – osoby posiadające polisolokaty mogą dochodzić zwrotu wszystkich opłat, które ponosiły na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego i to za cały okres trwania polisolokaty 

Publikacje i aktualności

Najnowsze artykuły

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »
Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »
Scroll to Top