Prawo ucznia/studenta do rezygnacji z nauki w prywatnej szkole (wypowiedzenie umowy)

Uczeń lub student przy podejmowaniu nauki w szkole czy też uczelni prywatnej zawiera na ogół umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Do umowy takiej – stosownie do art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zleceniu.

Zasadą jest, że umowa zlecenia może zostać rozwiązana w sposób jednostronny przez każdą ze stron poprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Forma, w jakiej oświadczenie może być złożone jest dowolna. A zatem może być ono złożone również w formie ustnej. Dla potrzeb dowodowych jest oczywiście lepiej zachować jednak formę pisemną wypowiedzenia.

 

Prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Strony w szczególności nie mogą więc postanowić o zrzeczeniu się prawa wypowiedzenia z ważnych powodów w treści umowy  Strony mogą jednak w treści umowy ustalić zasady wypowiedzenia np. wskazać  tryb i okres wypowiedzenia. Jeśli tego nie zrobią to stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego wynikające z umowy zlecenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami – każda ze stron umowy zlecenia (do której zalicza się umowę o świadczenie usług edukacyjnych) może ją wypowiedzieć w każdym czasie.

Skutkiem wypowiedzenia umowy jest obowiązek dokonania rozliczeń pomiędzy stronami.

Jeśli wypowiedzenia dokonuje dający zlecenie, czyli uczeń/student, to powinien przyjmującemu zlecenie tj. szkole uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego jej dotychczasowym czynnościom. Ponadto jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to uczeń może być także zobowiązany do zapłaty na rzecz szkoły stosownego odszkodowania. Dlatego tak ważne jest, aby w treści wypowiedzenia wskazać jego ważny powód. Mogą to być powody leżące po stronie szkoły np. niezapewnienie należytych warunków edukacji i nauczania, a związku z tym utrata zaufania do szkoły, ale również okoliczności niezwiązane ze szkołą np. zmiana miejsca zamieszkania, stan zdrowia ucznia jako osoby wypowiadającej umowę, inne okoliczności życiowe czy też natury osobistej.

Warto zauważyć, że niektóre zapisy stosowane przez szkoły prywatne w zakresie prawa do wypowiedzenia umowy mogą być uznane za klauzule niedozwolone, a zatem mogą nie być wiążące. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy szkoła prywatna w swojej praktyce stosuje wzorce umowy, które nie są ustalane indywidualnie z uczniem i w związku z tym postanowienia takie są mu niejako narzucane.

Przykładowo w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie o sygn. Akt XVII Amc 20/11 uznał za niedozwolone postanowienie w stosowanym przez szkołę wzorcu umowy o następującej treści:

„Umowa zostaje zawarta na czas nauki w Uczelni, z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Skoro Sąd uznał w powyższej sprawie, że zaprezentowane postanowienie umowy jest niedozwolone, to uczeń może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, a zatem bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Inne

Jak odstąpić od umowy zawartej on-line?

Podstawowym prawem konsumenta zawierającego umowę w formie elektronicznej np. dokonującego zakupów w sklepie internetowym – jest prawo do odstąpienia od takiej umowy, co zasadniczo może nastąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top