Przelew wierzytelności pożyczkowej a Zwrot prowizji kredytowej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu

oddluzanie

Wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki skutkuje proporcjonalnym obniżeniem kosztów kredytu, o czym stanowi art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. W takiej sytuacji obowiązek zwrotu prowizji kredytowej oraz innych kosztów spoczywa na kredytodawcy. Co jednak, gdy kredytodawca po zawarciu umowy kredytu/pożyczki dokona przelewu wierzytelności z nich wynikającej na nowy podmiot?

Przelew wierzytelności jest konstrukcją, która dopuszczalna jest w oparciu o art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem – wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Na skutek cesji wierzytelności – nowy podmiot może stać się uprawniony do otrzymania należności od kredytobiorcy. Skoro cesja obejmuje wierzytelność, to zasadniczo nie powinna natomiast obejmować obowiązków. A zatem – pomimo cesji wierzytelności – w sytuacji, gdy nastąpi wcześniejsza spłata kredytu – obowiązek zwrotu kosztów kredytu powinien spoczywać na pierwotnym kredytodawcy, czyli na tym, który faktycznie udzielił kredytu.

Odmienny pogląd od powyższego zaprezentował T. Czech (Kredyt Konsumencki, Warszawa 2018, s. 535) , według którego zwrot prowizji kredytowej i innych kosztów, w sytuacji gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – spoczywa na cesjonariuszu, czyli na podmiocie, który nabył wierzytelność od Kredytodawcy. Pogląd ten jest z oczywistych względów błędny, ponieważ cesja nie może obejmować przeniesienia zobowiązania (długu). Przeniesienie zobowiązania (długu) może nastąpić w drodze umowy polegającej na przejęciu długu czy też na przystąpieniu do długu, ale dla skuteczności takiej czynności wymaga jest zgoda wierzyciela, czyli w tym przypadku – konsumenta.

Wobec powyższego, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, a jednocześnie kredytodawca dokonał w drodze cesji (przelewu) przeniesienia wierzytelności – roszczenie o rozliczenie kredytu i o zwrot kosztów kredytu należy kierować do pierwotnego kredytodawcy, który udzielił kredytu.

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »
Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Scroll to Top