Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między innymi kryzysem wywołanym w ostatnim czasie przez koronawirusa.

Restrukturyzacja kredytu jest z jednej strony uprawnieniem, z którego może skorzystać kredytobiorca, zaś z drugiej strony jest w pewnym zakresie obowiązkiem banku przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu kredytu.

W sytuacji, gdy kredytobiorca posiada zaległości w spłacie kredytu – bank zobowiązany jest w pierwszej kolejności zainicjować procedurę restrukturyzacyjną.  W tym zakresie powinien on wezwać kredytobiorcę do spłaty kredytu – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, lecz nie krótszy niż 14 dni roboczych.

Bank powinien również w skierowanym wezwaniu do zapłaty pouczyć kredytobiorcę o prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu. W przypadku złożenia przez kredytobiorcę takiego wniosku – strony umowy kredytowej powinny przystąpić do negocjacji w celu wypracowania rozwiązania polegającego na zmianie określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Ważne jest, aby kredytobiorca swój wniosek o restrukturyzację odpowiednio uzasadnił – używając właściwych argumentów. Po pierwsze – warto więc opisać obiektywne przyczyny, które doprowadziły do powstania zaległości np. względy zdrowotne czy zmiana zatrudnienia na gorzej płatną posadę, ale po drugie – należy uargumentować chęć i realne możliwości dalszej spłaty kredytu na zmienionych zasadach np. poprzez wydłużenie terminu spłaty kredytu.

Efektem dwustronnych negocjacji powinna być ugoda i aneksowanie umowy kredytowej na uzgodnionych, nowych warunkach.

Wypełnienie przez bank obowiązków w zakresie restrukturyzacji jest szczególnie ważne dla sytuacji prawnej kredytobiorcy. Ich zaniechanie lub niewłaściwe wykonanie przez bank może w przyszłości skutkować oddaleniem jego roszczenia w postępowaniu sądowym, na czym oczywiście może tylko zyskać kredytobiorca. Również decyzja banku o odrzuceniu wniosku o restrukturyzację powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy Prawa bankowego, których brak może  wywoływać opisany wyżej skutek.

Kancelaria Prawna Konsumo oferuje kredytobiorcom kompleksowe, profesjonalne doradztwo i reprezentację w procesie restrukturyzacji kredytu, jak również analizę prawną obejmującą sprawdzenie, czy bank wypełnił swoje obowiązki w zakresie restrukturyzacji kredytu

Sprawdź pozostałe publikacje

Najnowsze artykuły

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »
Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Przeglądaj po kategoriach

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt darmowy – uprawnienie konsumenta

Kredyt darmowy to w uproszczeniu mówiąc sankcja wobec kredytodawcy za naruszenie niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Powoduje ona, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Inne

Niedozwolone praktyki Santander Consumer Bank S.A.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 44 mln zł na Santander Consumer Bank S.A. (źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18195) Jakie zarzuty postawił Prezes UOKiK? W wielu

Czytaj więcej »
Scroll to Top