Konsument poszkodowany - inne sprawy

Konsument poszkodowany - inne sprawy

Nie sposób wyliczyć w sposób wyczerpujący wszystkich sytuacji i przypadków, w których konsument może zostać poszkodowany. Należy podkreślić, że  konsument jako strona słabsza zawsze jest narażony na negatywne konsekwencje w starciu z przedsiębiorcą, ale również i w konfrontacji z instytucją państwową. Wśród osób szczególnie dotkniętych można wymienić osoby niepełnosprawne, których prawa często są naruszane i ignorowane. Klasycznym przykładem jest tutaj prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje – ogólnie mówiąc – opiekunom osób niepełnosprawnych, a które często jest kwestionowane przy rozpatrywaniu wniosku przez właściwe organy.  

Scroll to Top