Działamy Na Straży Praw Konsumenta

kancelaria prawna konsumo

O Portalu

Jesteśmy portalem, którego przewodnią tematyką jest szeroko rozumiana ochrona praw konsumentów. Naszą misją jest propagowanie praw, jakie przysługują konsumentom, podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie, ale również niesienie pomocy prawnej na rzecz konsumentów. Nasz zespół składa się z redaktorów opisujących artykuły tematyczne i podejmujących interwencje w indywidualnych sprawach, a także z prawników, którzy wyspecjalizowani są w dziedzinie praw konsumenckich. Swoją pracę wykonujemy z pełnym zaangażowaniem oraz zachowując przy tym najwyższą staranność, rzetelność i obiektywizm. Prawa konsumentów są uregulowane w wielu aktach prawnych, które zresztą ulegają częstym zmianom. Ponadto przepisy prawne są formułowane w sposób, który może być nie do końca zrozumiały dla przeciętnego konsumenta. Dlatego wyjaśniamy zawiłości prawne na wielu praktycznych płaszczyznach m.in. w zakresie kredytów, odszkodowań, oddłużania, upadłości konsumenckiej czy też kupna nieruchomości. 

Ochrona praw konsumenta

W potocznym rozumieniu konsument jest osobą, która kupuje określone produkty lub nabywa usługi na swój użytek. Takie znaczenie jest w zasadzie tożsame z definicją ustawową przyjętą na gruncie art. 22 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim – konsumentem jest bowiem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z tego więc wynika, że za konsumenta nie może być uznana osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.  

Ustawodawca przyznając szczególny status konsumentom wyszedł z założenia, że w relacji z przedsiębiorcami, czyli profesjonalistami są one stroną słabszą i w związku z tym zasługują oni na szczególną ochronę prawną. Ustawodawca dał temu wyraz wprost w art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

Konsumentem może być również przedsiębiorca, ale pod tym warunkiem, że czynność prawna, jakiej dokonuje z innym przedsiębiorcą – nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą np. jeśli Pan X prowadzący sklep internetowy kupuje mikrofalówkę na swój prywatny i swojej rodziny użytek, to oczywiste jest, że w takiej sytuacji będzie miał status konsumenta. 

Konsumentem nie będzie także osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z osobą nie będącą przedsiębiorcą np. Jeśli Pan X nabywa od Pana Y na popularnym portalu ogłoszeniowym używany rower.  

Do ochrony praw konsumenckim powołanych jest szereg organów. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

  • Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Powiatowi (miejscy) Rzecznicy Konsumentów działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Rzecznik Finansowy działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (choć należy zauważyć, że organ ten może w zakresie swoich kompetencji może podejmować interwencje również w sprawach osób nie będących konsumentami).  


Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa konsumentów są: 
– ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
– ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
prawo
prawa konsumenckie
organy do ochrony praw konsumenckich
prawa konsumentow
ochrona konsumentow
kancelaria prawna

Kancelaria Prawna Konsumo

Dążąc do zapewnienia naszym odbiorcom dostępu nie tylko do rzetelnej informacji, ale również dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej, wyodrębniliśmy w naszej strukturze Kancelarię Prawną Konsumo. W skład Kancelarii Prawnej  Konsumo wchodzą prawnicy posiadający wysokie przygotowanie merytoryczne połączone z bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu możemy zaoferować pomoc prawną na najwyższym poziomie. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do konsumentów m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych do towarzystw ubezpieczeniowych, dochodzenia roszczeń w stosunku do instytucji kredytowych, ochrony prawnej przed lichwą, upadłości konsumenckiej czy też w zakresie roszczeń wobec podmiotów z branży e-commerce.  

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Konsument poszkodowany przez bank lub firmę pożyczkową

Konsument poszkodowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Konsument poszkodowany przez Sklep Internetowy

Jesteś poszkodowanym konsumentem? – zgłoś swoją sprawę!

Publikacje i aktualności

Najnowsze artykuły

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Wcześniejsza spłata kredytu Alior Bank

Alior Bank jest jednym z wielu banków działających na polskim rynku, które udzielają kredytów konsumenckich. Mając odpowiednią zdolność kredytową można liczyć zapewne na kwotę sięgającą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Przed podpisaniem umowy kredytowej

Czytaj więcej »

Kredyt hipoteczny

Inne

Szybsza spłata kredytu – wady i zalety

Mając kredyt, wiele osób z pewnością zastanawia się nad możliwością jego szybszej spłaty – częściowej czy całościowej. W tym zakresie pojawia się wiele pytań. W szczególności, czy szybsza spłata kredytu jest dopuszczalna i zgodna z

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest instytucją regulowaną przez przepisy Prawa Bankowego (art. 75c) , która znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. Ma to związek z problemami finansowymi nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, co jest podyktowane między

Czytaj więcej »

Odszkodowania

Oddłużanie

Oddłużanie

Uporczywe nękanie (stalking) przez firmę windykacyjną

Stalking to niebezpieczne zjawisko,  które niestety rozwija się wraz z postępem technologicznym związanym z wszelkimi możliwościami porozumiewania się na odległość. Stalking jest jednak możliwy również w kontakcie bezpośrednim, ale w praktyce stalking realizuje się najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Antywindykacja

Antywindykacja jest pojęciem, które wykształciło się w odpowiedzi na działania windykacyjne stosowane przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty, które dochodzą swoich roszczeń z rozmaitych tytułów prawnych np. z tytułu pożyczki czy kredytu. Windykacja – ze

Czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka

Inne

Inne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Czy muszę łożyć na utrzymanie mojego dorosłego dziecka – takie pytanie zadają sobie czasami rodzice, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dziecko pomimo możliwości – nie wykazuje chęci do podjęcia pracy zarobkowej. Jest jest więc faktycznie?

Czytaj więcej »
Inne

Zadatek a zaliczka

Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnego znaczenia, jakie niesie potrzeba rozróżnienia tych dwóch pojęć. Zadatek stanowi dodatkowy element, jaki strony mogą wprowadzić w zawieranej umowie celem zabezpieczenia ich

Czytaj więcej »
Scroll to Top